RETREAT-2022

RE:TREAT
Drie dagen terugtrekken in natuur, zachtheid, verstilling


Met Sídhe organiseerden we in september 2022 een driedaagse retraite voor kunstenaars en cultuurwerkers. Een groep mensen die we vanuit onze eigen praktijk zien worstelen met een enorme prestatiedruk, een hoog programmaritme, financiële onzekerheid en weinig gelegenheid om op adem te komen. Tijdens deze drie dagen boden we hen een combinatie van verstilling, verbinding met de jezelf, de natuur en elkaar aan, via speelse oefeningen, lichaamswerk, visualisaties en stem. We maakten ruimte om op zoek te gaan naar innerlijke kracht en speelden met een waaier van manieren waarop je aan zelfzorg kan doen.

We bedachten een prijsformule waarbij culturele organisaties de deelname van een aantal kunstenaars en freelancers mogelijk konden maken door een 'solidariteitsticket' of een aantal plekken te kopen en vrij te geven.

Meer info op www.sidhe.be.

RETREAT-2-2022