‘Ik geloof dat de werkelijkheid die ontstaat uit onze gezamenlijke dromen en bijhorende verwezenlijkingen een spiegelbeeld is van onze innerlijke wereld en onze verhoudingen. De technologie die we bedenken, de steden die we bouwen, de economische systemen die we organiseren, de zorg, het onderwijs … weerspiegelen allemaal onze innerlijke wereld. Als we die innerlijke wereld kunnen transformeren, als we onszelf kunnen bevrijden, ontstaan er liefdevolle dromen die de kiemen leggen voor een nieuwe wereld.’ (Jan Bossuyt)

In 2021 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan met een manuscript van Jan Bossuyt, ex-ceo van Boss Paints. Ik herwerkte zijn teksten over zijn ervaringen met overgave, liefde en een kracht die ons overstijgt. Ontluisterend, bij tijden ontroerend - een blik van een andere generatie, en mooi aansluitend bij mijn eigen werk rond overgave.

Liefde. Mijn ontdekkingstocht, Jan Bossuyt, 2022
ISBN 9789492494092
Redactie, eindredactie en fotografie: Eva Peeters
Vormgeving en uitgave: Waerbeke en Blauwpoorte

 

Selectie van opgenomen foto's:

achtercover