44761507_557993634660241_5893551619605266432_n

 

Cultural Adaptations

Met Greentrack Gent werkten we van 2019 tot 2021 mee aan een Europees project rond klimaatadaptatie en cultuur: Cultural Adaptations. Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de cultuursector? Hoe kunnen we ons daaraan aanpassen? En welke rol kan kunst en cultuur spelen in klimaatadaptatie?

Het project werd geleid door de Schotse organisatie Creative Carbon Scotland en we werkten samen met het sociale cultuurcentrum Axis Ballymun in Dublin, met de sociaal-artistieke organisatie TILLT in Göteborg, met lokale transitiepartners zoals Sniffer, de stad Göteborg en de Dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent en met vier kunstenaars: Ulrika Jansson, Lesley Ann Rose, Maeve Stone en Anyuta Wiazemsky Snauwaert.

CA-identity-CMYK-primary


Met Cultural Adaptations wilden we twee sporen onderzoeken:

  • Hoe kan de culturele sector zich aanpassen aan klimaatverandering, en hoe kunnen culturele organisaties bijdragen aan de klimaatadaptatie van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken?
    We bestudeerden gelijkenissen en verschillen in gevolgen van klimaatverandering in de regio’s van de partners, en wat de lokale aanpak is op vlak van klimaatadaptatie. Hoe gaan culturele organisaties vandaag al om met hittestress, extreme droogte of net wateroverlast? We ontwikkelden een toolkit voor culturele organisaties om klimaatadaptatie op te nemen in hun duurzaamheidsplan.

  • Hoe kunnen kunstenaars vanuit hun artistieke mindset bijdrage aan projecten rond klimaatadaptatie, of andere maatschappelijke projecten?
    Aan Cultural Adaptations namen verschillende partners deel die specifiek werkten aan grotere klimaatadaptatieplannen in hun stad. Bij dergelijke plannen zijn allerlei deskundigen op vlak van stedenbouw, groenmanagement, waterhuishouding, infrastructuur etc. betrokken. Wat gebeurt er als je kunstenaars van bij aanvang van het project mee aan tafel zet bij die deskundigen? In hun kunstenpraktijk ontwikkelen ze een heel eigen aanpak om met vraagstukken en uitdagingen om te gaan. Die aanpak kan erg verrijkend zijn in projecten rond maatschappelijke uitdagingen. En zo experimenteerden we in dit project met ‘embedded artists’: kunstenaars ingebed in klimaatadaptatieprojecten. En ook daar werkten we een toolkit voor uit.

Lees meer op de site van Greentrack Gent.