Brewing Beginnings
een project van Sídhe voor en met Concertgebouw Brugge

In het seizoen ’23-’24 brachten we met Sídhe het project Brewing Beginnings naar Brugge. In opdracht van en samenwerking met Concertgebouw Brugge werkten we een jaar lang rond het thema ‘geboorte’. Met Sídhe steken we wel vaker over naar de andere zijde, op zoek naar transformatie, verwildering, de schaduw. Brewing Beginnings is zo’n schaduwproject waarin we de periode vóór de eigenlijke geboorte onderzochten: het wachten, het braakliggen om te kunnen ontvangen, om te laten kiemen, het brouwen in stilte. 

We lieten een Ketel van Geboorte maken door Yasmine Akondo en plaatsten die in de Maria Magdalenakerk in Brugge. Iedereen die wilde, iedereen die voor een nieuw begin stond, kon onder begeleiding van een audiovisualisatie dat nieuwe begin, een intentie of droom, in het water in de ketel roeren. Daar werd het gedurende zes maanden gehoed in het donker, in de stilte.

Foto (c) Johan Rosseel

Brewing Beginnings openingsrite
Maakdag Tibetanen

Tegelijkertijd trokken we ons in het najaar van 2023 terug met vier specifieke groepen (zesdejaars van de middelbare school, de Tibetaanse gemeenschap, herboristen en plantmagiërs, vroedvrouwen en (groot)moeders). We vroegen hun wat die donkere periode vóór de geboorte, voor een nieuw begin, voor hen betekent en hoe zij dat zouden vormgeven in een rite. Met die inspiratie stelden wij, samen met telkens een andere muzikant, een vollemaansrite op. Die vier rites vonden plaats in het voorjaar van 2024. Tijdens die rites gaven we klank aan de stem van het niet weten, maakten we verbinding met planten via onze zintuigen, vierden we het leven met de Tibetanen en lieten we ons nog een allerlaatste keer uit elkaar vallen in een veilige cocon, om daarna herboren te kunnen worden.


 

Foto (c) Li Li Chong

Vervolgens kwam de eigenlijke geboorte: het einde van het project, de geboorte van  al die dromen en intenties. Op 4 mei droegen we in een feestelijke optocht de Ketel en het verwachtingsvolle water naar de Reien en lieten we al die zorgvuldig opgebouwde, wachtende, geduldige energie stromen in vrijheid.

Meer over het project lees je op de website van Sídhe.

Slotritueel Brewing Beginnings

Als onderdeel van Brewing Beginnings maakte ik een reeks impressies: gedichten, gebeden, tekeningen en video’s op basis van korte filmopnames die ik stal tijdens de rites die we uitvoerden. 


27.10.2023

Brewing Beginnings openingsrite

Een ketting van kaarsjes ontsteekt
een cirkel van water, een cirkel van vuur
de aarde ademt
bezieling
tijd
en in het centrum
zit ik
zit jij
wij

een rilling reist langs mijn rug
mijn vel wil openscheuren
een oude kudde
davert uit mijn lijf
vertrappeld en vrij
ligt de akker braak
en de groeven van mijn huid
sluiten zich weer

we dalen samen af
in het dal van onze dromen
in de ketel van geboorte
want daar in een loze poel
van niet weten
ligt een schat
een vraag, een fluistering
een nieuw
begin

het verlangen vult mijn longen
mijn adem gezwollen
de geest van de schepping
blaast over het water

en later
laten we het stromen
in het donkere vat
ontelbare druppels
onkenbare dromen
drijven uiteen
en lossen op
in de volheid van de leegte
in de vrijheid
in de chaos
in de wateren van vertrouwen
daar zal het brouwen
in het zwarte
wachten.

28.10.2023

ik ben de grot
waar botten
liggen te zuchten
ik ben de zwarte handen
die zich sluiten
rond de wanhoop
ik ben de schoot
die het wachten wiegt
het wonder
baart

mijn naam is stilte
de haren op mijn hoofd
dansen
in de leegte
ontvangen
diep verlangen
drijft
in het vocht
van mijn ogen
de tijd
tikt
tikt
tik

luister
in mij groeit
een fluistering
van hoop
een vonk
van vreugde
het sist
het joelt
het gromt
het kust
het leven

Maakdag vroedvrouwen
Maakdag Tibetanen - Brewing Beginnings

29.10.2023

Ik ben
zo welkom 
hier op aarde
een wereld van veelheid
In liefde en vreugde
leerde ik dansen
met de vrieskou in de bergen
en de wreedheid van de macht
met de loden hitte van de vlucht
de koele armen van de nacht
Ik zing mijn zegen
over alles wat leeft
met een glimlach om de lippen
open ik mijn hart
voor schoonheid en dankbaarheid
voor ontmoeting en plezier
voor overvloed en nederigheid
en het samenzijn
het samen
zijn
als water
mijn offer
voor de schepping
een geschenk van vrede
en in vrede
ben ik.


27.11.2023

hier sta ik
stil
de wereld beweegt
rivieren en beken
ze lijken te weten
onzichtbare wegen
te kennen geheimen
verzwegen voor mij
ze razen voorbij

wat als mijn stap
doet zinken verdrinken
in kolken verzwolgen
verloren verdwaald
gefaald?

wat als mijn stap
doet drijven in vrijheid
een leven vol blijheid
de code gekraakt
gemaakt?

zoveel stroming
verwondering dromen
voel ik vertwijfeling
vragen ik ril
hier sta ik
stil

ik weet het niet
ik weet het
niets
is voor eeuwig


20200715_211539

Volle maan van het niet weten
28.01.2024